X
تبلیغات
زولا
*****Proper Planning Prevents Piss Poor Performance******هنر عدالت آن نیست که همه ی گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است که هیچ بیگناهی مجارات نشود
چهارشنبه 24 مهر 1387
سخنانی از اوشو

 

 

  

شاد باش ! مراقبه  خودش به تو دست خواهد داد.مسرور باش زیرا دین خودش دنبالت خواهد آمد. شادمانی شرط اصلی است.مردم تنها وقتی مذهبی هستند که نگران و اندوهگین هستند و بهمین دلیل تمام مذهبشان دروغ است!
---------------------------------------------
پیام من نظریه فلسفی نیست، بلکه نوعی کیمیاگری است! دانش تحول روحانی است بنابر این فقط آنان که مایلند بر آنچه هستند بمیرند و دوباره متولد گردند؛  فقط این عده از مردم با شهامت و شجاع که معدودند آماده شنیدن پیام من هستند . زیرا شنیدن این پیام نیز مخاطره آمیز است . با شنیدن شما نخستین گام را برای زایش دوباره برداشته اید. پیام من چیزی کمتر از مرگ و زایش مجدد نیست!
---------------------------------------------

قصد من تنها آن است که تو را باز به خود برگردانم. تو دزدیده شده ای! بر توحجابی افکنده اند و به هر طریق ممکن شرطی ات کرده اند تمام درهای منتهی به خودت را بسته اند. تمامی کار من آن است که در تو درها و پنجره ها بگشایم و اگر بتوانم تمامی دیوارها را فرو بریزیم و در زیر آسمان رهایت کنم؛ آن گاه در خواهی یافت که مذهب چیست...
---------------------------------------------
میگویند گلها خوب و قشنگند ولی خارها زشت و بد! ولی اگر هیچ انسانی به روی زمین نباشد، خارها هستند، گلها هم هستند! اما کسی وجود ندارد که بگوید این خوب یا بد است!
---------------------------------------------

 عشق دلیلی برای اثبات وجود خداوند است 

--------------------------------------------- 

 

جهنم از اون جایی شروع مشود که اولین آرزو شکل میگیرد و بهشت اون جایی هست که هیچ درخواست و آرزویی نباشد!
---------------------------------------------
جای یک چیز را در زندگیت عوض کن تا زندگیت زیبا شود! بجای ترس از خدا، عشق را جایگزین کن!
 ---------------------------------------------
هرچیزی که در این دنیا میبینی در تضاد است! شب و روز، خوب و بد، زشت و زیبا، عشق و تنفر ... اما با عبور از تمام این تضاد ها، به حقیقتی میرسیم که میشه اسمش را خدا گذاشت 

 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو


عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 173502